Du er her

Arguineguin

Publisert: 14.01.2015

Tur til Arguineguín

DNSGC ligger nær bydelen Patalavaca i Arguineguín. Det er gangvei mellom skolen, langs kysten, og inn til bysentrum. De fleste av skolens elever bor i Patalavaca eller nærmere sentrum. Hvert år er det en stor andel av skolens elever som aldri har vært på Gran Canaria før. Det er viktig at disse elevene blir kjent med nærområdet sitt, og med hverandre. Som en del av skolens bli kjent-uke arrangeres det i slutten av hver første skoleuke (uke 34) vandring til Arguineguín, med faste stoppesteder underveis. Siden norsk er minoritetsspråk på Gran Canaria, er det svært viktig at elevene på skolen har blitt vist rundt og fått lokalkunnskap om der de skal bo – på sitt eget språk. Dette for å skape oversikt og trygghet i hverdagen.

 

Hvem deltar?

Alle skolens elever deltar hvert år. Barne- og mellomtrinn går sammen, ungdomstrinnet og videregående trinn går dagen etter. Det er ikke annen undervisning på skolen disse dagene. Elevene møter til skolestart og, avhengig av alder på anvist sted i byen, går tilbake på skolen, slik at ankomst skolen blir før kl 12.00.

For elever på ungdoms- og videregående trinn knytter faglærere kompetansemål til turen.

Hvordan organiseres turen?

Avdelingsleder for hver avdeling organiserer sammen med lærere og assistenter på trinnet. Skolens sekretær avtaler med Sjømannskirken om tidspunkt for bespisning

Hvilke steder stopper elevene på underveis?

  • Policía Local        
  • Den katolske kirken (her arrangeres julegudstjeneste,konfirmasjoner m.m)
  • Hiperdino/ Spar (her får elevene vann av lærer)
  • David Silvasenteret (kulturhuset i Arguineguín, sportsarena osv)
  • Postkontoret/ Guardia Civil
  • Sjømannskirken
  • Strender (Bystranda i Arguineguín, Patalavacastranden, Stranden nedenfor Anfi del Mar) 

          Lenker: http://no.wikipedia.org/wiki/Arguinegu%C3%ADn

Noen år har foreldregruppen tatt elevene imot på en av strendene til grilling og sosialt samvær etter turen.

Elevene på VG og ungdomstrinnet har hatt oppgaver underveis knyttet til stedene de skal ha besøkt som leveres inn etter avtale med kontakt-/ faglærer