Du er her

Stillingsutlysning

Publisert: 26.02.2016

For skoleåret 2018/2019 har vi følgende ledige stillinger:

 

Med forbehold om endring i elevtall og gruppedeling blir det et antall ledige lærerstillinger for skoleåret 2018/2019.

  • Til vår grunnskole har vi behov for lærere som dekker alle grunnskolens fag, og lærere med minimum årsenhet i matematikk, norsk, engelsk og spesialpedagogikk.

Til videregående skole, utdanningsprogram for studiespesialisering, vil vi ha behov for lærere med undervisningskompetanse i nedenfor nevnte fag. I tillegg ønsker vi at noen av disse også har erfaring som kontaktlærer, og trives med dette.

Vår skole er liten og vi har derfor behov for lærere med bred formell kompetanse slik at de kan dekke flest mulige fag.

  • Norsk
  • Kroppsøving
  • Samfunnsfag
  • Historie
  • Religion
  • Engelsk, både fellesfag og programfag
  • Følgende programfag:rettslære, politikk og menneskerettigheter, reiseliv og språk
  • Følgende realfag: naturfag, biologi, fysikk,kjemi, matematikk 1P, 1T, R1 og R2

Søknad og CV sendes til soknad@colegio.no

Søknadsfrist: 8. mars
Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i Oslo i uke 14.