Du er her

Priser

Priser 2018/2019

Skolepenger pr år er 23 000 kroner for grunnskolen og for videregående skole.
For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 20.08.2018 t.o.m. 21.06.2019) betales kr 120,- pr. dag

Rabattordninger

Grunnskolen:
Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 20.08.2018 t.o.m. 21.06.2019)

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.

 

Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 8 500 med forfall 20.august
        - Kr 11 500 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer.

 

Priser 2017 – 2018

Skolepenger pr år er 23 000 kroner for grunnskolen og for videregående skole.
For korttidselever betales 2 300 kroner pr påbegynt måned.

Rabattordninger

Grunnskolen: Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (starter ved skolestart og har som intensjon å være elev gjennom hele skoleåret) i grunnskolen:

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole: For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.
 

Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis:

- Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
- Kr 8 500 med forfall 20.august
- Kr 11 500 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer.