Informasjon angående arbeidsforhold

Informasjon om arbeidsforhold

Vårt eget søknadsskjema
Vi mottar mange søknader om arbeid ved vår skole. Vi ønsker å behandle alle seriøst, derfor blir alle søkere nøyaktig innført i vår database med alle opplysninger som er relevante. Når behovet for en lærer er der, kan vi gå inn og søke etter alle som fyller kravene som må være oppfylt. De kandidater som da kommer ut på søket, blir nøye studert, og deres referansepersoner og de selv blir kontaktet. De som så blir tilsatt, må levere helseattest og politiattest slik som ved ansettelser ellers. Ved ansettelser for kommende skoleår, prøver vi å avslutte prosessen før 1. mai slik at nyansatte har minst 3 mndr til 1. august for ev. permisjonssøknad ellet oppsigelse av arbeidsforhold.

Momenter av betydning for oss:

- Fødselsnummer for at søkeren skal bli entydig registrert. (At ikke samme person registreres mange ganger)
– Hvor er vedkommende å treffe på tlf/faks/e-post – både i og utenom arbeidstid?
– Hvilke trinn og stillinger gjelder søknaden?
– Er søkeren kun interessert i full stilling, eller også redusert?
– Har søkeren en makker som også søker stilling? Hvor store stillinger ønsker disse ha til sammen som minimum?
– Fagkompetanse i hvilke fag på hvilke trinn i vår skole?
– Fagkvalifikasjoner utenom den formelle kompetansen som også kan brukes?
– Utdanning hva, hvor, når – grad av fordypning?
– Pedagogisk tittel? Er f.eks. fagkombinasjonen godkjent som adjunkt m/opprykk?
– Samlet antall år godkjent lønnsansiennitet?
– Praksis i skoleverket? Husk at skolenavnet ofte ikke forteller om det er b-, u- eller videregående skole, så anfør dette.
– Annen relevant praksis?
– Referanser?
– Andre opplysninger? F.eks litt om sivil status, familie, fritidsinteresser. Andre opplysninger som ikke er kommet med på skjemaet som søker føler kan ha betydning for vurderingen ved ansettelse.

Hva slags lærere har vi bruk for?

Lærere med pågangsmot, kompetanse, erfaring og ikke minst fleksibilitet for å kunne arbeide på forskjellige trinn i vår organisasjon. Vi vil ha både godt erfarne og yngre lærere i skjønn forening – og ca halvt om halvt med kvinner og menn. Erfaring fra små videregående skoler og/eller fådelte grunnskoler er ikke noe handicap.

Hvis du kan svare ja på følgende 7 punkter, vil du sannsynligvis passe på vår arbeidsplass:

- Vil du fungere som lærer ved en skole der kundene betaler fra egen lommebok og derfor er ekstra kravstore m.h.t. kvaliteten på arbeidet du gjør?
– Kan du opptre profesjonelt i et miljø der du samtidig er omgangsvenn med dine kunder?
– Er du flink til å samarbeide med og er du lojal mot dine kolleger og ledelsen på arbeidsplassen?
– Tar du din taushetsplikt alvorlig samt motarbeider sladder og baksnakkelser (som lett oppstår i små miljøer)?
– Vet du med deg selv at du ikke har rusproblemer og vil klare å gjøre en fullgod jobb med de fristelser som er i turistmiljøet her året rundt?
– Er du aktiv i barne- og ungdomsaktivisering på fritiden din?
– Er du en omgjengelig person som er et positivt innslag i det sosiale miljøet på din arbeidsplass?

Info om arbeidsforhold og skattebestemmelser (pdf-filer):

Nye norske skattebestemmelser for nordmenn i utlandet med virkning fra 01.01.2004

Søknadsskjema for fortsatt medlemskap i Norsk Folketrygd Delvis utfylt skjema