Ledige stillinger

For skoleåret 2014/2015 har vi følgende ledige stillinger:

Et antall lærerstillinger.

Med forbehold om endring i elevtall og gruppedeling blir det et antall ledige lærerstillinger for skoleåret 2014/2015. Vi skal til sammen dekke alle grunnskolens fag samt fag for videregående, utdanningsprogram for studiespesialisering.

Vi har spesielt behov for spes. ped. koordinator til vår spes. ped. avdeling, allmennlærere til vår grunnskole med fordypning i følgende fag:
– Matematikk
– Norsk
– Engelsk

Til videregående skole vil vi ha behov for lærere med undervisningskompetanse i følgende fag:
– Alle realfag
– Politikk og menneskerettigheter
– Rettslære
– Historie
– Norsk
– Medie – og informasjonskunnskap

Søknad og CV sendes til soknad@colegio.no

Søknadsfrist: 15. mars