Artikkelarkiv

Haster: Utlysning spesialpedagoger

Haster: Utlysning spesialpedagoger Vi søker etter allmennlærer med spesialpedagogikk i fagkretsen, eller utdannet spesialpedagog med undervisningskompetanse på grunnskolen. Andre kvalifikasjoner kan bli vurdert om det passer stillingen. Stillinger: 2 Oppstart: umiddelbart Du kan lese mer om skolen vår på https://www.colegio.no/ Send søknad med CV til postmottak@colegio.no innen 16. august.

Velkommen til skolestart!

Vi starter med samling i patioen mandag 15. august kl. 09.00, og skoledagen varer til kl. 12.00. Fredag 12. august vil kontaktlærerne sende en velkomstmail til alle foresatte. Vi gleder oss over at vi alle igjen kan møtes!

Informasjon til elever og foresatte

Velkommen til skolestart! Vi starter med samling i patioen mandag 15. august kl. 09.00 Vi gleder oss over at vi alle igjen kan møtes! Følgende informasjon er gått ut til ansatte: Når det gjelder Benediktes bortgang, har familien gitt oss lov til å formidle dødsårsaken til dere. Benedikte døde på grunn av en akutt medisinsk tilstand der en blodåre i magen hadde sprukket. Styret har konstituert...

Stillingsutlysning

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent ifølge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, har et ganske stabilt elevtall på ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte. Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med...