12a Midlertidige særregler om inntak i friskoler høsten 2021

Friskoler kan i skoleåret 2021-2022, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn følgende søkere uten rett til videregående opplæring:

a. Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 eller våren 2021 og som ikke har bestått ett eller flere fag

b. Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som var ferdig med læretiden våren 2020 eller våren 2021 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev

c. Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

d. Søkere som i skoleåret 2020-2021 var elever på Vg1 eller Vg2 etter § 12 i forskriften og som søker inntak på Vg2 eller Vg3 ved den samme friskolen.  

Midlertidig forskrift om inntak til friskoler høsten 2021 (udir.no)