Calima

Turneringen blir utsatt pga den kraftige calimaen.

Skoledagen starter og slutter som normalt og alle timene blir avholdt innendørs.

Følg med på vår hjemmeside for eventuelle endringer bestemt av myndighetene.