Dagens uteskole 1-4 trinn

Vi har hatt ny uteskole.

Elevene ble delt inn i aldersblandede grupper.

De skulle samarbeide om å finne tallene som ble sagt. Vi brukte engelsk og spansk i tillegg til norsk. 

Videre hadde vi oppgaver hvor de skulle finne materiale i fjæra og lage ulike bokstaver, samt skrive ord i sanden. 

Nok en vellykket skoletime ute. Masse krabber og vi så og en stor rokke.