Du er her

Datakontrakt

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Informasjon om og regler for bruk av skolens IT-utstyr
Hver elev får tildelt eget område både på Fronter på skolens server. Disse områdene er elevene selv ansvarlig for. Brukernavn og passord er privat, og skal ikke gis videre til andre.

  1. Det er ulovlig å logge seg inn på andres brukerområder eller e-post.
  2. Det er ulovlig å laste ned pornografisk, rasistisk eller støtende materiale. Det skal heller ikke lastes ned eller skrives ut bilder og annet som ikke har relevans for skolearbeidet.
  3. Online-spill uten faglig tilknytning er ikke tillatt. Nettsteder som misbrukes kan avstenges av IKT-ansvarlig.
  4. Tilbud om å låne USB-penner gis til ungdomsskoleelevene. Disse skal leveres tilbake når eleven slutter på skolen.