Du er her

Elevrådet for videregående er nå konstituert

  • Fra venstre ser vi Thomas, Madelen, Sander, Viktoria, Ingmar og Kari
Publisert: 18.09.2016

Årets elevråd for videregående skole er nå konstituert.

Elevrådsleder er Viktoria Ellingsen fra VG3. Hun har dermed plass i styret for skolen, og skal tale elevenes sak der. Ingmar Aarsland Forsberg, også fra VG3 er sekretær, mens Kari Heggdal Skogen fra VG2 er nestleder, Sander Rasmussen, VG2 er kasserer. Madelen Halvorsen og Thomas Dreyer Hübenthal, begge fra VG1 er også med i elevrådet.

Avdelingsleder for videregående, John Sandem, forteller at elevrådet allerede er godt i gang med å drøfte saker om elevvelferd. Med en styrerepresentant, som er over 18 år, og dermed har alle rettigheter i styret, på lik linje med de øvrige representantene, har elevene gode muligheter for innflytelse på skolehverdagen.

Vi ønsker lykke til med arbeidet!