Du er her

Fokusbrev rusforebygging

Publisert: 06.11.2014

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 
Noruego
Den Norske Skolen på Gran Canaria
FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING
Rusmisbruk er en av de store utfordringer mange av oss og våre barn sannsynligvis vil møte 
før eller senere. Det er en utfordring vi kjenner til fra Norge, og denne utfordringen blir ikke
mindre fordi vi velger å bo en periode her på Gran Canaria.
Tvert i mot er det ekstra viktig å være oppmerksom på denne problemstillingen her nede. 
Dette skyldes for det første at tilgjengeligheten på rusmidler er ekstra stor her, og i tillegg er 
kostnaden for å skaffe seg disse rusmidlene erfaringsmessig mye lavere enn hjemme i Norge.
Det er dessuten et faktum at mange av oss (barn og voksne) ikke har de tradisjonelle 
fritidsaktiviteter og nettverk som hjemme i Norge.
De ovenfor nevnte momenter gjør at FAU har fokus på denne problemstillingen. Vi ønsker 
sammen med skolen å jobbe for å unngå at rusmisbruk blir en faktor som forstyrrer og gjør 
skolemiljøet for våre barn mindre sikkert.
Skolen har i likhet med de spanske skolene strenge regler for avstenging av skoleområdet i 
skoletiden slik at ikke uvedkommende skal kunne slippe inn for å distribuere rusmidler.
Skolen har også samarbeid med Guardia Civil slik at eventuelt misbruk / omsetning av 
rusmidler på skolens område vil bli håndtert av disse.
FAU støtter disse tiltak fra skolens side for å sikre skolemiljøet for våre barn.
FAU vil oppfordre dere som foreldre til å følge med / snakke med egne barn om 
problemstillingen. Dette gjelder selvsagt spesielt de som har barn i ungdomsskolealder og 
siste trinn på barneskolen. Risikoen for eksponering i forhold til problemstillingen øker 
selvsagt med alderen. Vi vil også oppfordre foreldre til å snakke sammen om innetider, 
oppholdssteder, gjøremål i fritiden etc. Vi bør ikke være redde for å snakke sammen dersom 
vi har faktiske opplysninger eller mistanker som tyder på at våre barn er i faresonen. For 
foreldre som opplever at egne barn er eksponert for rusmisbruk er det viktig at man søker 
hjelp. Både skolen og vi i FAU kan være behjelpelig med råd og veiledning i denne 
sammenheng.
Vi vil også minne om våre natteravner som patruljerer Arguineguin på fredagskveldene i 
tidsrommet for ungdomsklubben på sjømannskirken og en stund etter at denne slutter. 
Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at våre natteravner ikke lenger patruljerer Puerto Rico 
slik som de gjorde tidligere år. Dette er fordi vi i FAU ikke anser at Puerto Rico er et sted våre 
barn bør frekventere uten voksne på kvelds- / nattetid.
Det er viktig å understreke at dette initiativet fra FAU har som hensikt å bidra til å forebygge 
problemer våre barn risikerer å møte uansett hvor vi bor, men som de kan være ekstra 
eksponert for her på Gran Canaria
FAU 21.10.14