Fortsatt ledige skoleplasser til skolestart 7. september

Fortsatt ledige skoleplasser til skolestart

Vi har hatt gode søkertall til vårt hovedinntak, men har plass til flere.

Tilbud eller avslag på skoleplass finner du i søkerportalen allerede nå!

Dersom du har spørsmål, kontakt oss pr mail (eller telefon).

Dersom du ikke har fått tilbud, mangler vi kanskje vedlegg eller informasjon fra deg.
Sjekk din mail (inkl spam), eller send spørsmål til postmottak@colegio.no
Vi har fortsatt ledige skoleplasser. Vi vil ha nye inntaksmøter annenhver fredag.

Søk i vår søkerportal; https://gc.iskole.net/soker

Lykke til med planlegging av ett skoleår i sol og varme!