Fortsatt noen ledige skoleplasser

Frist for å søke på grunnskolen er 1. september.

På VGS har vi inntak året rundt.