Friskoler kan høsten 2020 ta inn søkere som ikke har rett til VG-opplæring

Som følge av koronasituasjonen, er det innført midlertidige endringer om inntak til friskoler. Vi kan nå tilby plasser til elever som har brukt opp retten til videregående opplæring. Dette gjelder:

a. Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag

b. Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev

c. Søkere som er permitterte eller arbeidsledige

Les mer om dette på https://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/regelverk/midlertidig-forskrift-om-inntak-til-friskoler-hosten-2020/

Eller ta kontakt med skolen på postmottak@colegio.no