Du er her

Fritak fra vurdering med karakter for elever med individuell læreplan

Publisert: 16.01.2015

 

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Fritak frå vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan.

I forskrift til privatskolelova kan elever med individuell opplæringsplan fritas for vurdering med karakter etter følgende bestemmelse:

Ǥ 3-19.

Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Når ein elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra om eleven skal ha vurdering med eller utan karakter. I fag der det blir gitt både skriftleg og munnleg karakter, kan foreldra også velje om eleven skal ha berre skriftleg eller munnleg karakter i faget. Dei som vel karakter i norsk skriftleg, kan velje karakter i den eine eller begge målformene. Valretten gjeld berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfattar skriftleg sidemål.

Skolen sitt styre skal sørgje for at eleven og foreldra i grunnskolen får nødvendig rettleiing om kva val av vurdering utan og med karakter inneber for eleven.

Elevar i vidaregåande opplæring kan ikkje få fritak frå vurdering med karakter sjølv om dei har individuell opplæringsplan i eit fag.»