Du er her

Har du glemt å søke skoleplass hos oss? Det er fortsatt mulig.

Publisert: 15.08.2018

Vi opplever at det fortsatt kommer spørsmål om det fortsatt er mulig å få skoleplass. Ja, det er det!

  • For grunnskolen vil absolutt siste søknadsfrist være 1.september, med absolutt siste oppstartsdato for elevene dette skoleåret vil være 1.oktober.
  • For videregående skole er det mulig å søke etter disse fristene.

For å søke skoleplass, benytt vår søkerportal: https://gc.iskole.net/soker Dersom dere har spørsmål, send oss en mail til postmottak@colegio.no