Helsedugnad: Skolen er stengt

Etter pålegg fra spanske myndigheter holder Den Norske Skole Gran Canaria stengt inntil videre, på samme måte som andre skoler grunnet smittesituasjonen forbundet med koronaviruset. Det er viktig at den enkelte av oss gjør en innsats for å hindre smitte. Tiltaket med stengning av skolene gjøres for å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig.

Skolen vår har ingen elever som har fått påvist koronasmitte, men det er en uavklart situasjon, og vi ber derfor elevene om å være hjemme disse dagene. Lærer er tilgjengelig for kontakt med elevene. Lærerne vil gi opplæring eller oppgaver på iSkole eventuelt mail. Det betyr at elever og foresatte må lese meldinger/e-post som vanlig.

Det er mulig å komme inn på skolen for å hente bøker og annet utstyr fredag 13.03. Det skal ellers ikke foregå elevaktivitet på skolen før annen beskjed gis.

Ved spørsmål ta kontakt med skolen. Tlf. 0034 928152 900 eller e-post:postmottak@colegio.no