Hjemmeundervisningen fortsetter

Etter pålegg fra spanske myndigheter utvides perioden med stengte skoler i Spania frem til 12.april.

Den Norske Skole Gran Canaria er pliktig å følge spanske myndigheter og vi holder derfor skolen stengt i samme periode. Våre lærere tilbyr hjemmeundervisning som tidligere.

Hvis det er noen av våre elever som har behov for å snakke med en annen voksen enn foresatte eller lærere er vår sykepleier Line tilgjengelig 08.00-15.00.

E-postadresse og telefonnummer til sykepleier sendes ut til alle foresatte på e-post.

Vi anmoder om at alle følger spanske myndigheters regler for å begrense smitten av Koronaviruset