Du er her

Husk foreldremøte for videregående førstkommende torsdag

  • bildet er lånt av inneklima.com
Publisert: 17.08.2016

Vi minner om foreldremøte for videregående torsdag 18. august klokken 18:00 på rom 203.

For en del er dette første året på skolen vår. Vi vil derfor gå gjennom noen viktige punkter som gjelder samarbeidet mellom skole og hjem.

Det blir snakk om tilrettelegging for de som har helsemessige utfordringer, ekskursjoner og klasseturer og hvordan det er å være elev på en turistdestinasjon.

Siden vi har fått ny pedagogisk plattform i år - Its Learning, vil vi også gå gjennom hvor dere finner informasjon om fag, årsplaner, lekser etc.

Nye og gamle foreldre og vertsfamilier er hjertelig velkommen uansett om eleven er over eller under 18 år.

Innkalling ligger i elevmappe som ble utdelt første skoledag.

Hjertelig velkommen!