Du er her

Husk å søke om skoleplass for neste skoleår 2019-2020

Publisert: 31.01.2019

Nåværende elever fra 1. til 9. trinn kan bruke skjemaet Melding om fortsatt skoleplass.

Hovedinntak er 1. mars. Søknader blir behandlet fortløpende hver annen fredag frem til 1. september, dersom det er ledige skoleplasser.

Siste oppstartdato i grunnskolen er 1. oktober.