Husk å søke om skoleplass for neste skoleår 2021-2022

Nåværende elever fra 1. til 9. trinn kan bruke skjemaet Melding om fortsatt skoleplass.

Nye elever og elever til VGS må bruke vår søkerportal.

Hovedinntak er 1. mars.

Søknader til grunnskolen blir deretter behandlet fortløpende hver annen fredag frem til 1. september, dersom det er ledige skoleplasser. Siste oppstartdato for grunnskolen er 1. oktober.

Søknader til VGS blir deretter behandlet hver annen fredag, dersom det er ledige skoleplasser. Etter skolestart blir søknadene behandlet fortløpende.