Du er her

Hva setter man egentlig i algebanken?

Publisert: 17.11.2015

Fredag 13.november dro biologiklassen på besøk til den spanske algebanken i Telde. Algebanken er en del av Marin bioteknolgisk senter ved Universitetet i Las Palmas. Hovedoppgavene ved Algebanken er isolasjon, identifikasjon, karakterisering, konservering og klargjøring av mikroalger og cyanobakterier. I tillegg til dette, tilbyr Algebanken sine tjenester til firmaer eller forskningsgrupper som jobber med utvikling av nye produkter innenfor bioindustriell sektor.

Elevene fikk se og forklart hele prosessen fra prøvene kommer inn til Algebanken, via isolering, DNA- identikasjon og karakterisering, til produksjon i større skala. Vi fikk høre om hvordan de blant annet forsker på bruk av alger i fôr og som mat (Miracles), samt testing av alger som fargestoff til klesindustrien (Colours of the sea). Et spennende besøk som bygger bro mellom det de lærer i klasserommet og praktisk anvendelse av denne kunnskapen!