Informasjon om fortsatt skoledrift

Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken for å avklare eventuell stenging av skolen. Fylkesmannen informerte oss om at vi skal følge spanske myndigheter/Mogan kommune sine retningslinjer for skoledrift. Vi følger utviklingen nøye, og dersom det kommer melding om at skolene skal stenge sender vi mail og legger informasjon på hjemmesiden umiddelbart.

Skolen tar sine forholdsregler så godt vi kan med ekstra renhold og desinfisering av dørhåndtak og overflater, og snakker med elevene om god håndhygiene.

Dersom deres barn viser symptomer på influensa, ber vi om at de holdes hjemme fra skolen.

Lærerne og ledelsen ved skolen jobber nå aktivt på å forberede en eventuell stenging. Da vil elevene få oppgaver de skal jobbe med hjemme, og kontakt mellom elev og faglærere opprettholdes på iSkole eller mail.