Informasjon til elever og foresatte

Velkommen til skolestart!

 Vi starter med samling i patioen mandag 15. august kl. 09.00

Vi gleder oss over at vi alle igjen kan møtes!

Følgende informasjon er gått ut til ansatte:

Når det gjelder Benediktes bortgang, har familien gitt oss lov til å formidle dødsårsaken til dere. Benedikte døde på grunn av en akutt medisinsk tilstand der en blodåre i magen hadde sprukket.

Styret har konstituert Kjartan Paulsen som rektor for skoleåret 2022/2023

Han vil bli presentert første skoledag.