Du er her

Kantinekiosken på skolen legges ned

Publisert: 06.10.2015

Skolens ledelse vil med dette informere elever og foresatte om at skolens kantine legger ned driften ved Den Norske Skole Gran Canaria. Siste åpningsdag er fredag 9. oktober 2015.

Dette blir gjort ut ifra økonomiske årsaker hos familien som står for driften.

Etter høstferien bør elever ta med seg matpakke da grunnskolens elever ikke har mulighet til å bevege seg utenfor skolens område i skoletiden.

Skolens rådsorganer vil bli oppfordret til å arbeide videre med en mulig alternativ løsning i tiden fremover.

Vi beklager på det sterkeste.

Mvh
Ledelsen