Du er her

Klimauken 2016 - et særdeles vellykket prosjekt

Publisert: 29.01.2016

 

Hele uke 4 har alle elevene på videregående fordelt seg på fem delprosjekter som alle har handlet om klima, forandringer, framtid og hva vi kan gjøre.

 

Det har vært bygget og skrevet, filmet og intervjuet, laget spill og drøftet. Under oppsummeringen og framføringen av alle sluttproduktene i dag, kommer det fram at dette var både lærerikt og interessant. Det har vært med på å bevisstgjøre hva vi alle kan gjøre sammen og hver for oss for å skape en bedre framtid for våre barn og barnebarn

facebooksiden vår har vi hver dag fra mandag til torsdag kommet med en statusoppdatering med bilder om hva som har foregått. Vi legger også ut noen av bildene her. Det blir også lagt til en film som en av gruppene har produsert i denne saken senere.

Vi skal også få på plass en flott powerpoint-presentasjon som en av gruppene hadde laget om utviklingen på Kanariøyene.

Gruppen som jobbet med hvordan den enkelte av oss kan gjøre en forskjell i hverdagen, laget en podcast. Den kan du høre her.

Konklusjonen må være at det er både hyggelig og nyttig å jobbe på tvers av fag og årsklasser. At man lærer mer ved å undersøke og gjøre ting. At man får større forståelse for klimaproblemene ved å sette seg inn i hva som foregår.

Våre elever er etter denne uka gode eksempler på ungdom som ønsker å bidra til at verden skal bli et bedre sted å være. For oss, og for de som kommer etter oss.

Her er filmen som en av gruppene jobbet med: