LESEPROSJEKT 1-4 klasse

Vi har startet opp leseprosjekt i klassene.

I forkant leste 3. og 4. klasse bøkene høyt med ulike typer fortellerstemmer. De leste for eksempel som en robot, en astronaut og som en ku. Dette gjorde de for å forberede seg til å lese høyt for 1. og 2. klasse.

Etter at bøkene er lest, skal elevene samarbeide og lage en bokrapport og tegne til.

De har også lesebingo som de bruker både på skolen og hjemme. I tillegg er det snutter med «lesesiesta» på skolen.

Elevene får bruke litt av timene når det passer inn og kan også få lov å lese i friminuttene.