Nytt fagtilbud fra skolestart 2018, studiespesialisering med reiseliv og språk.

Vi setter opp en kombinasjon av fag som gir elevene på stud.spes fordypning i reiseliv og språk!

Skolen er fysisk plassert midt i den vanligste norske feriedestinasjoner for nordmenn på vinterstid. Med en så stor andel av europeisk turisme fra senhøst til sen vår, er dette et helt naturlig sted å utdanne norsk ungdom til arbeid innen bransjen reiseliv og språk. Ledende aktører i reiselivsbrasjen har tidligere fortalt oss at de er interessert i arbeidskraft som allerede har erfaring med å bo i en fremmed kultur.

Våre tanker om organisering av vårt tilbud er som følger: Vi setter sammen en fagpakke som dekker de valgfrie programfagene på studiespesialiserende utdanningsprogram som naturlig hører inn under reiselivets behov. Fagpakken vil inneholde muligheten til følgende fag tre obligatoriske programfag og i tillegg 2.fremmedspråk på sitt nivå:
• Reiseliv og språk 1 og 2.
• Fellesfaget/programfaget spansk, på det nivået eleven befinner seg.
• Internasjonal-/samfunnsfaglig engelsk
• Og valget mellom fremmedspråket/programfaget fransk eller tysk.

Tidligere samtaler med mulige samarbeidspartnere forteller følgende. De ønsker arbeidskraft som er i stand til å bo i det landet de skal jobbe. Vi, som skole, har erfaring med å gjøre elevene kjent i sitt lokale miljø den første tiden de bor her. Det er en del av våre tiltak for at elevene skal bli kjent med hverandre og stedet de bor.

Spørsmål, send mail til rådgiver, eller ring skolen.

Velkommen som søker!