Påminnelse om skoleplass neste skoleår

Neste uka blir det inntaksmøte.

Husk at fristen for å bruke skjemaet «Melding om fortsatt skoleplass» for grunnskolen er 1. mars.

Etter den datoen, må det gjøres elektronisk via søkerportalen www.colegio.no/soke-skoleplass