Skolestart 2020/2021

I forbindelse med at norske myndigheter i forrige uke offentliggjorde at flytrafikken sørover sannsynligvis åpner 20. august, mener vi at det er fornuftig å justere skoleruta 20/21 i forhold til dette. Vi får mange spørsmål om oppstartsdato og planlegging av reisen sørover.

Det er derfor vedtatt i skolestyret at den tidligere vedtatte skoleruta er justert.
For å sikre at elever, foresatte og ansatte skal ha god mulighet til å reise til Gran Canaria, starter skoleåret for elevene 7. september.
Planleggingsdager for lærerne starter 31. august..

Vedlagt ligger ny skolerute med følgende endringer:

  • Skolestarten for elever utsettes til 7. september
  • På grunn av sein skolestart tar vi bort høstferien
  • 7. og 8. desember blir skoledager
  • Oppstart etter juleferie blir 4.januar
  • Siste skoledag blir 25. juni. Da er vi sikret et korrekt antall skoledager

Vi tror at dette er den beste måten å sikre en forutsigbar og god skolestart for alle.
Vi er oppmerksom på at noen kan ha bestilt flybilletter for ferieavvikling etter den gamle skoleruta.
I disse Covid -19 tidene må vi gjøre alt for å finne gode løsninger for skolearbeidet.

Vi ser at det er sen skoleslutt for avgangselever forhold til eksamensavvikling.
Vi vil som vanlig legge til rette for fagdager slik at flest mulig timer i fagene er avholdt før eksamen.

Link til ny skolerute

Mvh
Hans Olav, Mats og Benedikte