Du er her

Skrivedans

Publisert: 20.03.2015

Den 2. mars startet 1. og 2. trinn opp med Skrivedans.

Målet er å skape en flytende og sammenhengende håndskrift ved å kombinere pennens bevegelser med grovmotoriske bevegelser ved hjelp av musikk, rytme, farge, rim, lek og fantasi.
Det handler ikke om læring av bokstaver, men innlæring av bevegelser til skriving.
Barna blir kjent med runde former og rette linjer.

Programmet varer i 9 uker. Hver uke har et spesielt tema som trenes ved grovmotoriske bevegelser til musikk og oppgaver på papir.

Musikken er veldig viktig og spiller en stor rolle: den inspirerer hjernen til å finne rytmiske kroppsbevegelser og ulike uttrykksformer.

Den metoden gir bedre konsentrasjonsevne, mer flyt i bevegelsene, forbedret kroppsbevissthet, øye- og håndkoordinasjon, rom og retningssans. Det legges spesiell vekt på å trene opp den sosial-emosjonell utviklingen og at elevene utvikler et positivt selvbilde.

Det er også samarbeidsoppgaver. Dette gjør at elevene må lære seg å kommunisere med andre medelever og fordele arbeidet.

Elevene elsker å bevege seg til musikken og bruke sin fantasi!