Du er her

Søknad om permisjon fra undervisning

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Søknad om permisjon fra undervisningen
 

§ 3-13 i privatskoleloven:

 

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa


Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i intill to veker. Ved avgjerd etter førsengna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

  1. Delegerest til fylkesmannen