Spanskkurs for voksne høst 2020

I september begynner spanskkursene i regi av Juan Carlos Aquino Samaniego, lærer på skolen (alle nivå) i flere år.

Han tilbyr kurs både for små grupper og individuelt.

Interesserte bes ta kontakt på e-mail: juancaaquino@hotmail.es