Du er her

Spanskundervisning ved DNS Gran Canaria.

Publisert: 20.08.2018

Alle godkjente skoler i utlandet, inkludert DNSGC, har mottatt et brev fra Kunnskapsdepartementet som sier noe om hvilke fag vi har lov å gi undervisning i. Departementet presiserer at vi ikke kan undervise i fag som ikke har en læreplan i faget i Kunnskapsløftet 06. For DNSGC innebærer dette at vi ikke kan undervise elever på 1. – 7. trinn i spansk. Skolen har altså ikke dette tilbudet fra skoleåret 2018/2019. En av skolens lærere, Juan Carlos Aquino Samaniego, har i mange år drevet privatundervisning gjennom sitt firma, og vil tilby kurs til de elevene som ønsker å lære seg spansk. Undervisningen blir rett etter ordinær skoletid, og som vanlig låner vi ut klasserom på skolen.

Juan Carlos ønsker at vi informere om følgende:

  • Nybegynnerkurs: mandag og onsdag kl. 13.30 – 14.30. Pris 20 euro pr. måned.
  • Kurs for de med basiskunnskaper: tirsdag kl. 14. 40 – 15.40. Pris 10 euro pr. måned.
  • Betaling direkte til Juan Carlos i begynnelsen av hver måned. Påmelding på mail til:juancaaquino@hotmail.es

Kursstart: uke 35. Denne uken er inkludert i prisen for september.