Stenging av skolen

På grunn av melding om høy tempratur mandag, STENGER skolen kl 12.00.

Ber om at elever som har avtalt skoleskyss, blir hentet mandag 22.8. kl 12.00

Ledelsen

DNSGC