Du er her

Stillingsutlysning

Publisert: 13.06.2019

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent ifølge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, har et ganske stabilt elevtall på ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne jobbe svært allsidig i vår organisasjon.

For skoleåret 2019/2020 har vi følgende ledige stillinger:

Vi søker etter avdelingsleder grunnskole i 50% stilling, kombinert med 50% undervisningsstilling fra skoleåret 2019/2020. Skolen har en liten ledergruppe som arbeider tett sammen. Vi forventer kunnskap om hele det grunnskole skoleløpet. Det er ønskelig at søkere har gjennomført rektorutdanningen samt ledererfaring.

Stillingen skal blant annet dekke funksjoner som:

Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling
Legge timeplan for grunnskolen og oppdatering av denne
Eksamensansvarlig for 10.trinn
Koordinere og initiere elevmedvirkning i læringsmiljøet
Ansvar for den praktiske gjennomføringen av den pedagogiske planen for avdelingen
Deltakelse i skolens helseteam
Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende forskrifter
Ajourhold av elevdata og kvalitetssikring av disse
Skrive ut vitnemål og karakterutskrifter
Bidra til et velfungerende skole- hjemsamarbeid

Søknad med CV sendes til soknad@colegio.no innen 22. juli.