Du er her

Teoretisk matematikk i praksis

  • Ragne, Tore og Richard har klart oppgaven, og har sett hva den teoretiske matematikken kan bli til i praksis.
Publisert: 23.01.2016

Også teoretisk matematikk kan jobbes med gjennom praktiske aktiviteter. Realfagselevene i matematikk er nå i sluttfasen med å lage sitt eget tredimensjonale rom. For å lage rommet må de først repetere alt de har lært om vektorregning.

– De startet arbeidet i høst. Først måtte de legge planer for hvordan rommet skulle se ut. Deretter brukte de 3D grafikkfeltet på Geogebra. (Et interaktivt dataprogram innen geometri). De tegnet arbeidsskisser og studerte utformingene. Så måtte de lage sine egne utregninger for å sette det sammen til et visualisert rom. Først da fikk de se om utregningene stemte. Etter hvert tok likninger for plan form, det ble regnet på avstander mellom punkt og plan, funnet koordinater til punkt, normalvektorene stemte med det reelle byggverket.  I tillegg til å se teorien i praksis ble det mange nyttige og gode faglige diskusjoner rundt teorien. Som lærer har det vært svært spennende å observere elevene i arbeidsprosessen, forteller lærer Elin Opsal.

Og vi andre, som ikke skjønner oss på så teoretisk matematikk kan bare la oss imponere av ungdommene.