Til Elever, foresatte og ansatte

Vel overstått påske alle sammen! For de fleste ble dette en annerledes påske enn det vi er vant til, men vi håper allikevel at dere har fått en god start på «hverdagen» med hjemmeundervisning.Tilbakemeldingene fra lærerne er at både elever og foresatte er fleksible og løsningsorienterte. Det setter vi stor pris på!

Det er naturlig at elever, foresatte og ansatte føler på usikkerhet i denne situasjonen. Vi er optimistiske til snarlig oppstart av skolen og håper at vi får en fin avslutning av dette skoleåret

Planlegging av våren og neste skoleår har vært i gang en god stund. Benedikte, Mats og Hans Olav jobber med dette. Søknadstallene for neste skoleår er svært gode, og høyere enn i år. Vi har ansatt mange gode lærere for neste skoleår.

Vi planlegger for videre hjemmeundervisning og for åpning av skolen, men vi er avhengige av å forholde oss til spanske myndigheters pålegg. Foreløpig er skolen fysisk stengt til og med 26.april. Hva som skjer etter dette vil vi holde dere løpende oppdatert om, så fort vi har bekreftet informasjon. I media spres informasjon hurtig og spekulasjoner kan fremstå som vedtatte sannheter. Vi derfor avhengig av å få informasjonen vi går ut med til dere bekreftet av offentlige spanske myndigheter.

Da skolen startet med hjemmeundervisning ble skolehverdagen dramatisk endret. Digitale løsninger er tatt i bruk og vi vet at dette kan være krevende både for elever, foresatte og ansatte. Det skapes nye forventninger til alle involverte. Hjemmet får en helt annen funksjon og lærere og elever må tilpasse seg en undervisning uten direkte kontakt. Læreren på de ulike trinn gjør pedagogiske vurderinger for den daglige strukturen, hvor mange møtepunkter man skal ha og hvor stor arbeidsmengden skal være. Disse vurderingene gjøres løpende og i håp om å finne de beste løsningene. Dette kan det være krevende å forholde seg til og vi har derfor noen laget noen føringer for digitale løsninger.

For elevene på 1.-7.trinn bruker skolen e-post, iSkole og Zoom som verktøy for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen. Ungdomsskolen og videregående bruker også disse verktøyene, men har i tillegg behov for å benytte andre løsninger som gir større fleksibilitet i undervisningen. Dette er et valg vi i ledelsen står bak og støtter.

Vi har akkurat fått melding om at FAU har bestemt at den tradisjonelle feiring av 17.mai på skolen er avlyst. Vi håper dere finner andre fine måter å feire dagen på.

Vi vil med dette ønske alle en fortsatt god vår og formidle håp om snarlig bedre tider. Sjelden har behovet for å stå samlet vært større. Hold hodet kaldt og hjertet varmt!

 

Med vennlig hilsen Hans Olav, Mats og Benedikte