Til elever, foresatte og lærere

Det er nå offentliggjort at den sivile unntakstilstanden fortsetter til 9. mai. Det vil si at fjernundervisning på Zoom for 1. – 7. trinn fortsetter som før. Fra 8. trinn til VG 3 hav ledelsen gitt lærerne litt større frihet når det gjelder bruk av verktøy. Det vil være fagets egenart som bestemmer hvilke verktøy som gir den beste undervisningen.

I våre ukentlige møter med lærerne får vi gode tilbakemeldinger på funksjonaliteten på disse, og vi er svært imponert over hvor raskt elevene og lærerne tilegner seg nye undervisningsformer og digital kunnskap.

De gledelige nyhetene som nå er offentliggjort er at det blir lettelser på restriksjonene for barn og unge. Barn under 14 år kan fra søndag av gå ut med en forelder eller søsken en time mellom klokken 09.00 og 21.00. Det er en grense på maksimum tre barn pr. voksen. De kan bevege seg i en radius på en kilometer fra hjemmet. De kan ta med seg leker som baller og lignede, men de kan ikke gå til lekeplasser i parker. For ungdommer over 14 år vil de kunne ha samme bevegelsesfrihet som voksne. Dette innebærer nødvendige ærend til butikken, apotek osv. Bulletin fra offentlig myndighet er ikke publisert i skrivende stund.

 

Vennlig hilsen Hans Olav, Mats og Benedikte