Tilbake i tid og Escape Room

VG2 hadde tirsdag en tur for å finne ut hvordan urinnvånerne på Gran Canaria levde (Mundo Aborigen).

Underveis løste de oppgaver innenfor historie og spansk.

Til slutt på dagen var målet å jobbe sammen for å slippe ut av et «Escape Room».

De måtte løse forskjellige oppgaver, blant annet for å slippe ut av «fengselet».

Det var med stor iver og godt samarbeid at de klarte å komme seg ut før timen hadde gått.