Tiltak som skal følges av hele utdanningsmiljøet om bruk av maske