Du er her

Tørr juss blir interessant med nye metoder

Publisert: 08.02.2017

Lærer i rettslære, Jannicke Langslet Kaardahl, har tatt ibruk flere nye metoder i undervisningen i faget rettslære.

- Jeg lager små videoer som elevene kan se på når de skal gjennomgå stoffet. De spilles gjerne inn på et sted som har tilknytning til fagområdet. Her ser du et eksempel på miniforlesningene mine, forklarer Kaardahl.

Hun har i alt laget 45 slike flipper, som de kalles. Fordelen er at elevene kan se på dem flere ganger, og også holde seg oppdatert om de er syke en dag. At temaet knyttes til et bestemt sted, gjør at det er enklere å huske jussen i det hele.

Her er en film om metoden "flipped classroom", som Jannicke bruker i faget sitt.

Også klasseromsundervisningen har Jannicke lagt vekt på å gjøre litt annerledes, for å vekke interessen for jussen. På en fagdag nylig, ble hele klasserommet gjort om til en kafè. 

Klasserommet ble omgjort til Cafè med ulike kafèbord. Det ble servert kakao og ulik snacks, hvorav hvert bord fikk sitt eget navn: Kjeksbordet, fruktbordet, sukkertøybordet.

Hver av bordene fikk utdelt hver sin ulike oppgave i rettslære som ble presentert for resten av klassen på slutten av dagen. Hvert bord hadde sin Cafèvert som var stasjonær ved hvert bord, mens de andre elevene rullerte på bordene. På den måten kunne alle elevene bidra med å lage en god løsning på alle oppgavene, mens kafeverten bidro til stabilitet og kontinuitet.

Elevene laget en felles mal for hvordan man skal løse en juridisk tvist, samlet viktige paragrafer og laget et sammendrag av kapitlet om arvrett. 

Og dette mente elevene om fagdagen:

Elevene gav tilbakemeldinger om at de likt denne undervisningsformen, og noen av kommentarene var (som jeg da husker det…):

  • Det var godt å få en annerledes innfallsvinkel til fagstoffet
  • Gøy å komme til et nulte time og gå rett inn på et annerledes klasserom hvor pulter har fått duk og det er lov å spise i timen
  • Herlig å få frihet til å lære fagstoffet på en annen måte
  • Dette vil vi gjøre igjen