Tverrfaglig prosjekt 1-2 klasse

1-2 klasse jobber med er tverrfaglig prosjekt i naturfag , KRLE , norsk, kunst & håndverk.

Vi skal følge utviklingen til alt som gror/ deilige jord.

Elevene skal plante diverse frø. Vi har fått en sommerfugl-plante, hvor vi skal følge med på utviklingen fra larve til sommerfugl. 

Elevene skal lese/ høre om Den lille larven aldrimett, skrive små observasjoner på hva som skjer når vi sår og det begynner å spire.

I kunst & håndverk skal vi lage sommerfugler, blomster m.m.

Følg oss gjerne for å se hva som skjer!