Du er her

Ungdomsskoleelever kan lære programmering fra neste skoleår

  • Bildet er lånt fra nettsiden til Regjeringen.no
Publisert: 07.04.2016

Fra skoleåret 2016/17 er Den norske skolen på Gran Canaria én av 146 skoler i landet som får koding som valgfag.

– Programmering blir en stadig viktigere ferdighet, og vi legger nå til rette for at flere kan lære å kode allerede på ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørm Røe Isaksen.

Pilotprosjektet vil vare til og med skoleåret 2018/19. Det er i alt 74 kommuner og ni friskoler som har søkt om å få være med på prosjektet.

Regjeringen.no kan du lese mer om hva forsøket går ut på. Skolen vår er altså en av skolene som er med på forsøket, og vi gleder oss veldig til å kunne tilby dette valgfaget. Å lære koding åpner en helt ny verden, både for de som vil drive med utvikling av spill eller 3D design på hobbybasis, men også for de som ønsker å utdanne seg videre innen teknologi. Realfag er en del av denne regjeringens store satsningsområder for skolen, og her kommer altså et konkret tilbud for elevene som er så heldig å skulle gå i ungdomsskolen disse tre forsøksårene.

Kilde: Regjeringen.no