Velkommen til skolestart!

Vi starter med samling i patioen mandag 15. august kl. 09.00, og skoledagen varer til kl. 12.00.

Fredag 12. august vil kontaktlærerne sende en velkomstmail til alle foresatte.

Vi gleder oss over at vi alle igjen kan møtes!