Du er her

Vertsfamilie for elever under 18 år, som bor på Gran Canaria pga skolegang

Publisert: 20.11.2015

Skolen har stadig forespørsler om vi kan formidle vertsfamilier til deres barn/ungdom som ønsker å være elev ved vår videregående skole. Vi starter skoleåret ca 17.august. Datoen varierer litt hvert år. Våre elever starter alltid på mandager. Vi har tradisjonelt sett også elever som begynner ved skolen til 2.termin som starter rett etter juleferien.

Skolen ønsker i den sammenhengen å knytte til seg flere vertsfamilier, da vi forventer minst en elev etter jul som ønsker nettopp vertsfamilie. Vertsfamilier er ikke nødvendigvis «kjernefamilier» med mor, far og 1,7 barn i gjennomsnitt. Vi ser at vertsfamilier kan være like forskjellige som andre familier. Noen har større og noen har mindre barn boende hjemme. Noen er enslige, og har tid og overskudd til å ta inn en eller to ungdommer.

Å bo i et fremmed hjem med andre mennesker
Det å være ungdom i et fremmed hus, vil ofte bety litt andre vaner, rutiner og oppgaver enn det man selv er vant til hjemmefra. Dette opplever også de som tar inn ekstra ungdom som skal bo hos seg. Man vil kanskje være nødt til å delta i en annerledes hverdag enn den man kjenner fra Norge. Nettopp dette er noe av det som kan være spennende ved å komme til en ny kultur. Forskjellen kan oppleves enten det er en norsk eller en spansk vertsfamilie. Vi vil gjerne være litt preget av å bo på en varm og lys øy. Vi har lys lenger ut over ettermiddagen enn det er på vinteren i Norge, og dagene kan nytes lenger før man spiser middag o.l.

Skolens forventninger og rolle i denne sammenhengen
Skolen inviterer vertsfamilier til å være stedfortredende familie på Gran Canaria. Vi har ikke lovhjemmel, eller myndighet til å sjekke opp hver enkelt familie. Skolen har heller ikke noen rolle i avtaler som inngås mellom familie i Norge og vertsfamilie på Gran Canaria. Vi kan ikke være tilstede for å avgjøre uenigheter eller liknende, dersom det skulle oppstå. Dersom det blir uenigheter i forhold til skrevne avtaler, må dette ordnes mellom hver familie. Skolen kjenner til at dette kan skje en sjelden gang gjennom tilbakemeldinger vi har fått. Dersom ungdom/foreldre da ønsker å avslutte forholdet til vertsfamilien, kan de ta kontakt med skolen dersom de ønsker ny vertsfamilie. Noen ganger er det «kjemien» som ikke stemmer. Skolen vil i disse tilfellene gjøre alt de kan for å skaffe nye vertsfamilier. Skolen har desverre ikke noen hjemmel i henhold til lovverk til å megle, eller løse opp i eventuelle konflikter.

Avtaler mellom foreldre og vertsfamilie: Vi ser for oss at mange avtaler kan bli forskjellige i forhold til både behov og ønsker fra begge parter. Vi ser at når det foreligger skriftlig, signert avtale som ivaretar husregler, forventinger om innetider, ro på rommet og liknende, vil dette gagne alle parter best.

Et minimum i en «pakkeløsning» vil være at eleven har tilgang på eget soverom med seng m/tilbehør, skrivepult/stol, klesoppbevaring og Internett (det er vanlig at Internett benyttes som kommunikasjon med foreldre/venner i form av skype/facetime i tillegg til skolearbeid). De må også ha avtale om bruk av fellesområde som bad, toalett, kjøkken og vaskemaskin dersom de ikke er innlemmet som fullverdige medlemmer av familien. Det er også nødvendig at foreldre/vertsfamilie gjør avtale om praktiske ærender der det kreves underskrift av person over 18 år (eks; sykehusbesøk, anmeldelse av frastjålet mobiltelefon, o.l.) Denne løsningen har så vidt skolen kjenner til, vært priset av vertsfamilier til 500 euro pr måned. Dersom det gjøres avtaler om at ungdommen skal delta i husholdningen til middager o.l. vil det være naturlig at det avtales hvor mye som skal innbetales månedlig i kostpenger. Skolen har et forslag til avtale liggende. Denne er utarbeidet sammen med tidligere rektor, tidligere internatbestyrer og tidligere FAU-leder.

Meld deg gjerne som vertsfamilie:
Skolen ønsker ved fordeling av vertselever å kunngjøre antall voksne og alder på evt barn, samt hvilke fasiliteter de tilbyr i en anonymisert tekst. «F.eks Vertsfamile består av to voksne og sønn på 13 år og datter på 3 år. Vertselev vil få rom på ca 8 m2, deler bad med annen vertselev, tilgang til kjøkken. Vil få eget kjøleskap/hylle i kjøleskap. Må selv lage mat, men vertsfamilie er behjelpelig med transport av matvarer en gang pr uke. Tilgang til vaskemaskin to faste kvelder pr uke» Dersom eleven og familien i Norge finner en familie, vil vi formidle kontakt.

Dersom dere har ytterligere spørsmål, ta kontakt til postmottak@colegio.no.