Artikkelarkiv

Informasjon om fortsatt skoledrift

Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken for å avklare eventuell stenging av skolen. Fylkesmannen informerte oss om at vi skal følge spanske myndigheter/Mogan kommune sine retningslinjer for skoledrift. Vi følger utviklingen nøye, og dersom det kommer melding om at skolene skal stenge sender vi mail og legger informasjon på hjemmesiden umiddelbart. Skolen tar sine forholdsregler så...

Informasjon fra skolemyndigheter

Vi har i dag fått informasjon fra spanske skolemyndigheter om at alle skoleturer til utlandet og Spania fastland avlyses inntil videre beskjed. Kun skoleturer mellom Kanariøyene er tillatt. De anbefaler at alle skoler har såpe og sprit tilgjengelig, samt at det informeres om viktigheten av god håndhygiene. Her kan dere lese original melding: Comunicado suspensión viajes/prácticas sanitarias Sr/Sra...

Calima

Turneringen blir utsatt pga den kraftige calimaen. Skoledagen starter og slutter som normalt og alle timene blir avholdt innendørs. Følg med på vår hjemmeside for eventuelle endringer bestemt av myndighetene.