Artikkelarkiv

Hjemmeundervisningen fortsetter

Etter pålegg fra spanske myndigheter utvides perioden med stengte skoler i Spania frem til 12.april. Den Norske Skole Gran Canaria er pliktig å følge spanske myndigheter og vi holder derfor skolen stengt i samme periode. Våre lærere tilbyr hjemmeundervisning som tidligere. Hvis det er noen av våre elever som har behov for å snakke med en annen voksen enn foresatte eller lærere er vår sykepleier...

Hjemmeundervisningen fortsetter

Til foreldre og foresatte Vi ønsker med dette brevet å informere om hvordan vi sammen best mulig kan håndtere situasjonen når skolen er stengt. Først er det på sin plass å takke elever, lærere, foreldre og foresatte for endringsviljen de siste dagene. Alle har brettet opp ermene og gjort en innsats for at vi skal lykkes. Det gir en sterk tro på at vi sammen skal lykkes i denne situasjonen. Det er...

Helsedugnad: Skolen er stengt

Etter pålegg fra spanske myndigheter holder Den Norske Skole Gran Canaria stengt inntil videre, på samme måte som andre skoler grunnet smittesituasjonen forbundet med koronaviruset. Det er viktig at den enkelte av oss gjør en innsats for å hindre smitte. Tiltaket med stengning av skolene gjøres for å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker...

Informasjon om fortsatt skoledrift

Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Viken for å avklare eventuell stenging av skolen. Fylkesmannen informerte oss om at vi skal følge spanske myndigheter/Mogan kommune sine retningslinjer for skoledrift. Vi følger utviklingen nøye, og dersom det kommer melding om at skolene skal stenge sender vi mail og legger informasjon på hjemmesiden umiddelbart. Skolen tar sine forholdsregler så...

Informasjon fra skolemyndigheter

Vi har i dag fått informasjon fra spanske skolemyndigheter om at alle skoleturer til utlandet og Spania fastland avlyses inntil videre beskjed. Kun skoleturer mellom Kanariøyene er tillatt. De anbefaler at alle skoler har såpe og sprit tilgjengelig, samt at det informeres om viktigheten av god håndhygiene. Her kan dere lese original melding: Comunicado suspensión viajes/prácticas sanitarias Sr/Sra...