Foreldre informasjon

Arbeidsutvalg i foreldreråd, FAU, har skrevet ned noen nyttige tanker og tips til nye foreldre:

Foreldredeltagelse

Det er annerledes å ha barn på Den norske skolen enn på en skole hjemme i Norge. På Gran Canaria er de fleste nordmenn gjester med et annet språk og en annen kultur enn de aller fleste fastboende. Dette er i all hovedsak noe positivt, men det kan oppstå til dels uforutsette problemer, og alt går kanskje ikke hele tiden slik man hadde tenkt seg og håpet. Det vil være nyttig for alle som tilhører gruppen av nordmenn å utvikle det fellesskapet de utgjør, fordi det man måtte ha av usikkerhet og problemer, svært ofte viser seg å være noe flere opplever. Større aktivitet i skolemiljøet gir større kontakt med hele samfunnet, noe som igjen gir økt kunnskap. Uten denne kunnskapen er det lettere å danne seg forestillinger og antagelser som kanskje ikke alltid stemmer med virkeligheten.
Noen foreldre tror at siden de betaler penger for å ha barn på Den norske skolen, trenger de ikke bidra med ytterligere innsats slik de kanskje er vant til hjemmefra. Dette stemmer ikke rent faktisk: Den norske skolen får ikke tilskudd fra fylke og kommune, og må dekke tapet gjennom skolepenger. Likevel gir ikke budsjettet rom for for eksempel innleiing av arbeidskraft til stabling av stoler i forbindelse med arrangementer.

I tillegg til undervisningen foregår det mye på og rundt skolen av mer sosial karakter, for eksempel høstfest, juletrefest, 17. mai, bruktmarked, kontakt med det kanariske samfunnet, oppfølging av ungdomsmiljøet osv. Til å organisere og utføre dette trengs det assistanse fra foreldre på mange plan og måter.

Som i Norge vil dette skje på hovedsakelig tre måter: 1. gjennom dugnader og møter, 2. som klassekontakt og 3. som FAU-representant.

Alle kan ikke gjøre like mye. Sykdom eller jobb hindrer noen i å bli valgt til mer permanente oppgaver. Men alle kan gjøre litt. Delta! Se på foreldreaktivitet som et tilbud mer enn som en plikt. Du har så mye igjen for det, og du får flere og bedre minner når du er tilbake i Norge igjen.

Du flytter til Spania – litt om kulturforskjeller

Sydspissen av Gran Canaria er invadert av solhungrige nordmenn i alle aldre. Og vi blir stort sett tatt vel imot av de innfødte her.
Det er ikke til å unngå at det dukker opp kulturkonflikter i ny og ne. Vi vet at de fleste konflikter generelt handler om kommunikasjonssvikt.

De fleste spanjoler her prater lite eller ikke noe engelsk. De fleste nordmenn som flytter hit, gjør altfor liten innsats for å lære seg spansk. Det er positivt hvis utgangspunktet til alle som flytter hit, er at vi må være aktive for å lære språket.

Veldig mange spanske familier her har lavere levestandard enn oss. Vi som har bodd her en stund, har gjort oss noen tanker om hva det har å si for forholdet mellom oss innvandrere og dem. Hvordan kan det være naturlig for en spansk ungdom å reagere dersom de opplever at de norske ungdommene har en høyere levestandard?

Vi tror at noen av de konfliktene som har oppstått mellom norsk og spansk ungdom, kan ha bakgrunn i misunnelse og språkproblemer.

Med økte spanskkunnskaper får du mange flere muligheter både sosialt og kulturelt.

Skolen er også en aktiv formidler av kontakt mellom norske og spanske barn og ungdom.

Men ditt eget engasjement i det spanske miljøet blir til syvende og sist det viktigste. Og mange norske ungdommer har etter hvert klart å være delaktige i det spanske idrettsmiljøet i Arguineguin.

Vår oppfordring er klar: Lær dere spansk og få mest mulig ut av oppholdet i Spania.