Du er her

november 2014

Søknad om at fravær ikke føres på vitnemål, grunnskolen

Publisert: 13.11.2014

Last ned dokumentet

§ 3-40. Føring av fravær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet, Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Søknad om permisjon fra undervisning

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Søknad om permisjon fra undervisningen
 

§ 3-13 i privatskoleloven:

 

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa


Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i intill to veker. Ved avgjerd etter førsengna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Sider